Er du helt solgt og klar til at bestille? Så udfylder du bestillingsformularen herunder.

Du kan læse vores forretningsbetingelser ved at trykke på “Det med småt”.

Har du spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, må du endelig kontakte os.

 

Kontakt os på sales@gymtechgroup.com

FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelserne er gældende for det danske marked. Vi tager forbehold for at disse betingelser ikke stemmer overens med andre landes lovgivning.

Aftalen er indgået på nedenstående almindelige betingelser, som også finder anvendelse på senere leverancer til center/kæde.

Ikrafttrædelse af denne aftale er aftalt jf. bestillingsformularen og ikrafttrædelsesdagen for eventuelle nye centre er første hverdag efter Gymtech hardwaren modtages. Køber har ejendomsret over player efter køb.

OMFANG OG YDELSER

Aftalen omfatter ved aftalens underskrivelse nedenstående punkter.

SOFTWARE & MUSIK

 • Brugsretten til Gymtech’s ”Gymtech Music-TV” software
 • Gymtech har rettigheder til erhvervskopiering af musikvideoer
 • Baggrundsmusik-afgift til Koda/Gramex er ikke dækket og det enkelte center skal selv varetage disse rettigheder
 • Gymtech er uden ansvar for overholdelsen af Koda/Gramex rettighederne
 • Gymtech er fritaget fra Copydan og du bliver derfor ikke pålagt denne afgift
 • Løbende gratis opdateringer af softwaren ”Gymtech Music-TV”
 • Opdateringer sker naturligvis altid udenfor centrenes åbningstider eller i et fast servicevindue om natten
 • Opdatering af musikregister, så indholdet løbende er nyt og varieret
 • Dette forudsætter, at playeren har en konstant internetforbindelse
 • E-mail og telefonisk support vedrørende ”Gymtech Music-TV” software
 • Gymtech er uden ansvar for skader og tab, der direkte eller indirekte opstår ved brugen af systemet

Gymtech’s ansvar kan altid fyldestgøres ved udbedring af den pågældende programfejl, evt. ved omlevering. Gymtech bevarer fuld ophavsret og kopiret til alle ovenstående og fremtidige programmer og musikvideoer samt opdateringer og modifikationer i disse.

Ovenstående ydelser er omfattet af aftalen så længe denne opretholdes og de økonomiske forhold er afregnet rettidigt.

Der er 2 års garanti på playeren/hardwaren.

ØKONOMI

Priser er ekskl. moms.

Licensen faktureres kvartalsvis forud med betalingsfristen 10 dage. Overskridelse af betalingsfrist vil medføre fakturering af gebyr + morarenter på i alt 2 % per måned af det til enhver tid skyldige beløb. Serviceaftalens priser indexreguleres jf. ”dst.dk forbrugerindex” dog minimum 3%, hver 1. januar, første gang 1. jan. 2018.

Problemer pga. fremmed system, fejl opstået ved, at brugeren har foretaget modifikationer eller indgreb i systemet, er ikke dækket af denne aftale og vil blive faktureret med normale priser.

Leveringsomkostninger: 200 kr. pr. player i Danmark. Nogle områder undtaget (se nedenstående).
Levering til følgende postnumre i Danmark koster 325 kr. pr. player: 3700-3799, 4592, 4944, 5900-5999, 6270, 6280, 6720, 6792, 6818-6869, 6871-6879, 6881-6890, 6893, 6960, 8305, 8592, 9492, 9493, 9940, 9970-9990.

Leveringstid: Player afsendes senest 14 hverdage efter bestillingsformularen er modtaget og faktureres pr. afsendelsesdag. Betalingsfristen er 10 dage.

OPHØR OG OVERDRAGELSE

Denne aftale kan opsiges skriftligt af en af parterne med løbende måned til udgangen af et kvartal. Brugeren kan ikke uden Gymtech’s skriftlige accept overdrage nærværende aftale til tredjemand, bortset fra ved almindelig salg af virksomhed. Efter aftalens ophør vil ethvert brug af Gymtech software ikke være tilladt og al hardware skal returneres forsvarligt, forudsat hardwaren ikke er købt kontant.

Returnering i forbindelse med brug af garanti sker for kundens regning. Reklamationsretten dækker ikke fejl på produktet som skyldes uforsvarlig behandling eller en tredjepart.

Kan vi hjælpe dig?